+31(0)71 581 1211 | Taal:

Overheidsvertaling

Communicatie is een belangrijke activiteit van overheidsinstellingen. Van toespraken tot beleidsnota’s, van voorlichtingswebsites tot gemeenteverordeningen: mondelinge en schriftelijke communicatie zijn cruciaal voor vrijwel elke organisatie binnen de overheid.

Wilkens c.s. is de vaste vertaalpartner voor een groot aantal overheidsinstellingen. Wij werken voor lagere overheden, zoals gemeentes en provincies, maar ook voor organisaties binnen de Rijksoverheid, zoals ministeries en uitvoeringsorganen. Daarnaast werken wij voor diverse internationale instellingen, zoals het Europees Parlement en VN-organisaties.

overheidsvertalingDiversiteit in onderwerpen en vakgebieden

De overheid speelt een rol in alle facetten van de Nederlandse samenleving. De inhoud en het onderwerp van de te vertalen teksten kunnen dan ook sterk variëren. Wilkens c.s. biedt professionele vertalers voor vrijwel elk onderwerp, elk vakgebied en iedere talencombinatie. Wij selecteren de meest geschikte vertaler voor uw vertaalopdracht. Bij terugkerende opdrachten werken wij zo veel mogelijk met dezelfde vertaler, zodat u precies weet wat u kunt verwachten.

Turks en Arabisch

Vooral de grote gemeentes in Nederland bieden meertalig voorlichtingsmateriaal aan hun ingezetenen. Steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag publiceren teksten in onder meer Turks en Arabisch. Wilkens c.s. werkt met uitstekende, hoog opgeleide vertalers, die een perfecte beheersing van het Nederlands combineren met hun moedertaalkennis van het Turks of Arabisch.

Precisie en kwaliteit

Overheidscommunicatie vraagt om correcte, betrouwbare informatieverstrekking en een scherp oog voor politieke gevoeligheden. Aspecten die bij het vertalen in het gedrang kunnen komen. Als u werkt met Wilkens c.s., hoeft u zich hier geen zorgen over te maken.

Wij werken volgens ISO-gecertificeerde kwaliteitsprocedures. Voor het vertaalproces hanteren wij eveneens een gecertificeerde werkwijze (EN 15038), die, samen met het gebruik van geavanceerde vertaalsoftware, zorgt voor een grote precisie. Elke vertaling wordt door een professionele reviewer gecontroleerd op volledigheid, correctheid en inhoud. Daarnaast kunt u altijd een beroep doen op onze uitgebreide aftersales-service.