Heeft u het wel eens over ‘een bakkie doen’ (koffie drinken), gebruikt u het woord ‘glipper’ (verrader) of het welbekende spreekwoord ‘Leiden is in last’ (er zijn moeilijkheden)? Dan spreekt u eigenlijk Leids!

Het kenmerkende Leidse dialect laat zijn sporen buiten Leiden na, maar binnen Leiden is het een taal op zich, gekleurd door verschillende invloeden van buitenaf. Zo wordt de zangerige toon waarmee Leidenaren spreken, gezien als invloed van het West-Vlaams. Ook kent het Leids veel eigen woorden. Neem bijvoorbeeld ‘koekebak’ (pannenkoek), afkomstig uit Vlaanderen, of ‘plansier’ (plezier, afgeleid van plaisier), afkomstig van de Walen.

Vanwaar de invloeden uit Vlaanderen en Wallonië? Die afkomst is terug te leiden tot een jaarlijks groot feest in Leiden: 3 oktober. Een paar dagen per jaar ligt het dagelijkse leven in Leiden plat en wordt er uitbundig feest gevierd om de bevrijding van Leiden te vieren. Op 3 oktober 1574 werd Leiden namelijk bevrijd door Oranjegezinde Watergeuzen, na ruim vier maanden belegering door de Spanjaarden.

Interessant detail is dat deze historische gebeurtenis invloed heeft gehad op het Leidse dialect. Na het beleg van Leiden waren veel inwoners overleden door voedseltekort en een pestuitbraak. Om Leiden weer als nijverheidsstad op te bouwen, stimuleerde de stad de komst van nieuwe ambachtslieden uit Vlaanderen, Wallonië en Brabant, die daar oorlog en vervolging ontvluchtten. Zo ontstond het typerende Leidse dialect, waar de sporen tot op de dag van vandaag nog van te horen zijn in Leiden.

Op 3 oktober gonst Leiden van de activiteiten. Er is kermis, er zijn Taptoes en de  Optocht met kleurrijke praalwagens trekt door de stad. De moeite waard om te bekijken. En als u dan toch in de stad bent, loop gerust bij vertaalbureau Wilkens binnen. Wij zijn gewoon open en vinden het leuk om met u een feestelijk ‘bakkie te doen’. U bent van harte welkom!