Leesbaarheidstesten

Linguistic validation en leesbaarheidstesten zijn bestemd voor medische teksten die zijn gericht op patiënten. Als deze controles voor meerdere talen en landen moeten worden uitgevoerd, vraagt dit om een strakke organisatie. Wilkens Medical Translations neemt deze organisatie volledig van u over.

Linguistic Validation

Wilkens Medical Translations werkt samen met een partner die is gespecialiseerd in de linguistic validation van  bijsluiters en vragenlijsten. Deze beschikt over een gespecialiseerd team van onderzoekers in een groot aantal landen. De onderzoekers schakelen artsen in deze landen in voor het controleren van de taalkundige en inhoudelijke exactheid van de vertaalde tekst. Daarnaast testen de onderzoekers de leesbaarheid van de vertaling met behulp van proefpersonen uit de patiëntendoelgroepen in het doeltaalland. Op basis van deze bevindingen worden de vertaalde teksten indien nodig aangepast.

Leesbaarheidstesten

Voor nieuwe geneesmiddelen is het in Europa verplicht om de bijsluiter in één taal voor te leggen aan consumentenpanels. Bij het testen op leesbaarheid van een bijsluiter wordt aandacht besteed aan vindbaarheid, begrijpelijkheid en toepasbaarheid van de informatie. De test kan aanleiding zijn om een bijsluiter nog verder te verbeteren.

 

De leesbaarheidstest is een verplicht onderdeel van de Europese registratieprocedure en de testresultaten worden opgenomen in het registratiedossier. Wilkens Medical Translations test bijsluiters volgens een vaste procedure die is gebaseerd op de richtlijnen van de Europese Commissie.

Vrijblijvende informatie over wat wij voor u kunnen betekenen?