Patiëntvriendelijke Vertalingen

Bij het vertalen van documentatie gericht op patiënten is het belangrijk om patiëntvriendelijk te vertalen. Wij vertalen bijvoorbeeld uw ICF’s op zo’n manier, dat de teksten begrijpelijk zijn voor iedereen vanaf VMBO-niveau. Bij researchdocumentatie voor minderjarigen zorgen wij voor eenvoudig, helder taalgebruik dat begrijpelijk is voor zowel kind als verzorger.

 

Onze vertalers besteden veel aandacht aan de leesbaarheid van de vertaalde patiëntendocumentatie. Voor Nederland hanteren wij bijvoorbeeld de Schrijfwijzer van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) als uitgangspunt. Dit bevordert niet alleen de leesbaarheid en begrijpelijkheid van de vertalingen; uw teksten zullen bovendien aanmerkelijk sneller door medisch-etische toetsingscommissies worden goedgekeurd.

 

Alle patiëntvriendelijke vertalingen worden nagekeken door een ervaren revisor, die de vertaalde tekst niet alleen op correctheid en volledigheid controleert, maar ook de leesbaarheid beoordeelt en zo nodig verbetert.

Vrijblijvende informatie over wat wij voor u kunnen betekenen?