Terugvertaling

Medische teksten moeten grondig worden gecontroleerd voordat zij in gebruik worden genomen. Dit geldt zeker als het gaat om teksten die op patiënten gericht zijn, zoals bijsluiters en verpakkingsteksten. Wilkens Medical Translations levert hiervoor, naast Linguistic Validation en Leesbaarheidstesten, ook de service terugvertaling.

Hoe werkt een terugvertaling?

De terugvertaling is een uitstekend controlemiddel om na te gaan of de inhoud van de oorspronkelijke brontekst nauwkeurig is weergegeven in de vertaling. Ook eventuele onduidelijkheden, ambiguïteiten en taalkundige onvolkomenheden in de tekst komen bij een terugvertaling aan het licht. De terugvertaling wordt vooral ingezet bij patiënteninformatie (ICF’s) en vragenlijsten.

 

Bij een terugvertaling wordt een vertaalde tekst zo letterlijk mogelijk (woord voor woord) terugvertaald naar de oorspronkelijke taal. De terugvertaling wordt uitgevoerd door een vertaler die niet bekend is met de oorspronkelijke brontekst. Een onafhankelijke revisor vergelijkt vervolgens de terugvertaling met het brondocument. Aan de hand van deze vergelijking wordt de initiële vertaling zo nodig aangepast.

Kwaliteitsrapport

Bij een terugvertaling ontvangt u niet alleen de terugvertaalde tekst, maar ook zo nodig een kwaliteitsrapport dat een duidelijk beeld geeft van de kwaliteit van de oorspronkelijke vertaling.

 

Wilt u meer weten over onze services voor de kwaliteitscontrole van medische teksten? Neem dan nu contact op met een van onze accountmanagers.

Vrijblijvende informatie over wat wij voor u kunnen betekenen?