Medical Marketing

Marketing is voor de medische sector cruciaal. Medical marketing is inmiddels uitgegroeid tot een professioneel vakgebied. De introductie van nieuwe producten gaat altijd gepaard met een zorgvuldig voorbereide marketingcampagne. Dit geldt voor business-to-consumer, zoals een nieuw geneesmiddel dat vrij verkrijgbaar is, maar ook voor business-to-business, zoals nieuwe ziekenhuisapparatuur. De doelgroepen zijn breed en gevarieerd: van artsen en ziekenhuizen tot zeer grote en zeer kleine groepen patiënten.

Medical Marketing communicatie

Voor de vertaling van uw marketingteksten zetten wij gespecialiseerde vertalers in. Vertalers die beschikken over diepgaande kennis van medische terminologie en een goed ontwikkeld oog hebben voor de toon, stijl en wervende kracht van uw marketingteksten. Bij de vertaling van deze teksten gaat het namelijk niet om een letterlijke woord-voor-woordvertaling. Het belangrijkste is dat uw boodschap goed overkomt in de vertaling, waardoor de vertaling een effectief onderdeel wordt van uw marketingactiviteiten.

Copyvertaling

Voor marketingteksten bieden wij een interessante aanvullende service: de copyvertaling.

 

Bij Wilkens Medical Translations wordt elke vertaling gecontroleerd door een tweede vertaler. Bij een copyvertaling krijgt de vertaalde en gecontroleerde tekst een extra redactieslag door een copywriter of gespecialiseerde marketingvertaler. Deze kijkt niet naar de oorspronkelijke tekst, maar zorgt ervoor dat de vertaalde tekst soepel leest en goed beantwoordt aan het doel van de oorspronkelijke tekst. Het resultaat van een copyvertaling is een vlot lezende commerciële tekst die aanvoelt alsof deze in de oorspronkelijke taal is geschreven. Uiteraard controleren wij de tekst na de copyvertaling op compleetheid en correctheid.

Meerdere talen tegelijkertijd

Als u een product in meerdere landen tegelijk op de markt wilt brengen, kan de organisatie van meertalig marketingmateriaal veel tijd en inspanning kosten.

 

Wij nemen de realisatie van meertalig marketingmateriaal volledig van u over. U hoeft alleen de oorspronkelijke teksten en de gewenste talen aan ons door te geven. Wij zorgen vervolgens dat u uitstekende marketingteksten in alle talen ontvangt, op het moment dat u die nodig heeft.