Revisie & opmaak: onze aanvullende diensten

Dankzij ons uitgebreide netwerk van taalprofessionals kunt u voor vrijwel alle taalgerelateerde vragen en opdrachten een beroep op ons doen. Heeft u een taalgerelateerde dienst nodig die hieronder niet genoemd wordt? Neem contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over onze aanvullende diensten.

Wilt u zeker weten dat uw schriftelijke communicatie tot in de puntjes verzorgd is? Met een tekstrevisie door Wilkens heeft u die zekerheid. Wij controleren uw teksten uiteraard op grammatica en spelfouten. Maar we letten ook op stijl en inhoud. Wij leveren tekstrevisie in alle talen en selecteren altijd een reviewer met kennis van het relevante vakgebied.
U ontvangt na de revisie een foutloze en stilistisch correcte tekst van ons terug. Naast de gereviseerde tekst leveren wij ook een wijzigingsdocument, waarin u kunt zien welke wijzigingen zijn aangebracht in de oorspronkelijke tekst. Bijzonderheden, zoals culturele en andere inhoudelijke aspecten, vermelden wij in de begeleidende mail bij de gereviseerde tekst.
Bij het vertalen van een tekst wijzigt het aantal woorden. In de meeste gevallen bevat de vertaling meer woorden dan de originele tekst. Als documenten zijn opgemaakt voor drukwerk, moet de opmaak na vertaling vrijwel altijd aangepast worden.
Wij bieden vertalers die uw opgemaakte teksten rechtstreeks in InDesign vertalen. Na vertaling en review volgt een drukproefcorrectie. U ontvangt uiteindelijk een perfect opgemaakte vertaling. Deze manier van werken is aanmerkelijk voordeliger en sneller dan het werken met een afzonderlijk dtp-bureau.
Ook voor de digitale opmaak van uw drukwerk kunt u terecht bij vertaalbureau Wilkens. Wij beschikken over ervaren dtp’ers die uw documenten voorzien van de opmaak die u wenst. Wij leveren dtp-diensten voor alle talen; ook talen met een karakterschrift, zoals het Chinees, en talen die van rechts naar links worden geschreven, zoals het Hebreeuws. Hierbij maken wij gebruik van dtp’ers met grondige kennis van de relevante taal (native speakers).
Niets is zo vervelend als fouten in uw drukwerk, zeker als deze pas naar voren komen wanneer het drukwerk al gereed is. Met een drukproefcorrectie door een van de correctoren van Wilkens voorkomt u dit en weet u zeker dat uw documenten zonder fouten naar de drukker gaan.
Onze correctoren kunnen direct in het dtp-pakket InDesign werken. Dit is tijd- en kostenbesparend. Na de correctieronde is uw document direct drukklaar. Dit werkt veel sneller dan het gebruikelijke annoteren van pdf-bestanden, die vervolgens ter verwerking worden doorgestuurd naar een dtp’er.
Wilt u een website of een deel daarvan laten vertalen? Wij maken het u gemakkelijk. Onze vertalers kunnen rechtstreeks in uw content-managementsysteem (CMS) werken. Het is daardoor niet nodig om de teksten van de website te exporteren of de teksten na vertaling weer te importeren. Zodra de vertaling gereed is, is deze ook beschikbaar op de website.

Een andere mogelijkheid is het vertalen van HTML-bestanden. Wij beschikken over geavanceerde software voor het vertalen van geëxporteerde websites (een zogenaamde HTML dump). De software houdt de hiërarchische structuur van de website in stand. De vertaalde HTML kan eenvoudig weer geïmporteerd worden in uw website.

Onze correctoren controleren de tekst van uw documenten op spelfouten, grammaticale vergissingen en problemen met stijl en inhoud. Daarnaast bekijken zij de woordafbreking en paginaovergangen. Ten slotte worden alle grafische elementen van het document, zoals afbeeldingen en logo’s, onder de loep genomen: zijn ze goed geplaatst, hebben ze de juiste resolutie, kloppen de kleurcoderingen?
Bij grote of langlopende vertaal- of schrijfprojecten is een detacheringsconstructie het overwegen waard. Door een vertaler of schrijver bij u op locatie te laten werken, krijgt deze de kans om uw organisatie en uw product of dienst beter te leren kennen. Onze taalprofessional kan ter plekke overleggen met uw materiedeskundigen, productontwikkelaars en andere inhoudelijk betrokkenen. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van de geproduceerde teksten.
Wilt u snel een helder overzicht krijgen van de inhoud van een lange tekst? Laat de tekst dan door ons samenvatten. Wij kunnen u een schriftelijke of mondelinge samenvatting leveren. Kennis van zaken is belangrijk bij het samenvatten van een tekst. Wij selecteren daarom een reviewer of tekstschrijver met verstand van het vakgebied van de tekst. Hij of zij kent de terminologie, weet hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en is in staat om complexe onderwerpen kernachtig samen te vatten.
Offerte aanvragen

Even kennismaken?

De voordelen van
vertaalbureau Wilkens

- Native speaker vertalers voor elke taal
- Een vaste contactpersoon
- Service op maat
- ISO 9001, 17100 & 13485 gecertificeerd

Vrijblijvende informatie over wat wij voor u kunnen betekenen?

Laten we kennismaken!