Latijn is een Italische taal die al enkele eeuwen niet meer gesproken wordt en officieel een dode taal is. Dat Latijn een dode taal is, daar is niet iedereen het mee eens. Latijn is namelijk nog erg levendig in de medische sector. Voor medicijnen, anatomie en ziekten worden de Latijnse benamingen nog gebruikt, zo wordt de bloedsomloop het tractus circulatorius genoemd en betekent het Latijnse woord dystrofie letsel of de slechte werking van organen.

De taal van de wetenschap

Lingua Latina staat bekend als de taal van de wetenschap. Latijn was een paar eeuwen terug de taal van de literatuur en de overheid, maar ook de voertaal voor wetenschappers. Het voordeel van een universele wetenschappelijke taal is dat wetenschappers kennis konden opdoen door wetenschappelijke boeken in het Latijn te lezen.

Daarnaast konden zij hun kennis delen door met wetenschappers uit andere landen te communiceren en discussiëren. Zo werd het voor een Nederlander mogelijk om met een Fransman te debatteren over een filosofisch artikel en kon een Fin overleggen met een Engelsman over een medisch experiment.

Het Latijn als efficiënte en begrijpelijke taal

Dat Latijn gebruikt wordt door medici en volop terug te vinden is in medische documenten, heeft twee logische verklaringen:

  1. Door het gebruik van Latijnse termen kan medische informatie kort en krachtig worden weergeven. De Latijnse benamingen zijn namelijk korter dan de Nederlandse.
  2. Latijnse termen zijn internationaal eenduidig, waardoor medici over de hele wereld elkaar kunnen begrijpen en er geen misverstanden ontstaan. In de medische wereld is dat natuurlijk van levensbelang.

Medische vertalingen: zeer gespecialiseerde discipline

Nauwkeurigheid en begrijpelijkheid zijn twee leidende principes in medische vertalingen, want er mogen op medisch gebied natuurlijk geen misverstanden ontstaan. Deze principes maken dat het vertalen van medische teksten een zeer gespecialiseerde discipline is. Net als een schrijver van medische teksten kan enkel een vertaler met uitstekende kennis van medische terminologie een medische tekst goed vertalen. Er is namelijk geen ruimte voor ‘vrije interpretatie’, wat bij bijvoorbeeld een websitevertaling wel het geval is.

De doelgroep centraal

Voor een begrijpelijke medische tekst moet de doelgroep waar u voor schrijft centraal staan. Dit geldt natuurlijk ook voor de vertaling van deze teksten. Wilt u bijvoorbeeld een tekst laten vertalen voor een medisch specialist, die over medische kennis beschikt, of voor een leek, die de betekenis van Latijnse medische termen niet begrijpt? Wij zorgen ervoor dat ook de vertaling de juiste doelgroep aanspreekt door te letten op de aard en toon van de tekst.

Vertaalbureau Wilkens is u graag van dienst in het vertalen van medische teksten. We nodigen u graag uit om contact met ons op te nemen.