De taal van de wetenschap

Latijn was, en volgens sommigen nog steeds, de taal van de wetenschap. Een paar eeuwen geleden was Lingua Latina de voertaal voor wetenschappers. Dit bracht veel voordelen met zich mee: wetenschappers konden niet alleen kennis opdoen door wetenschappelijke boeken die in het Latijn werden geschreven, maar zij konden hun kennis ook delen door met wetenschappers uit andere landen te communiceren en discussiëren in het Latijn. Zo werd het voor een Nederlander mogelijk om met een Fransman te sparren over een filosofisch artikel en kon een Fin overleggen met een Engelsman over een medisch experiment.

Inmiddels wordt Latijn al enkele eeuwen niet meer gesproken en is het officieel een dode taal. Echter, hier is niet iedereen het over eens, omdat er nog altijd Latijnse benamingen worden gebruikt voor onder andere:

  • Stoffen
  • Ziekten
  • Lichaamsdelen

Een vakgebied waar Latijn daarom nog erg levendig is, is de medische sector.

Nauwkeurigheid en begrijpelijkheid centraal

Dat Latijn gebruikt wordt door medici en volop terug te vinden is in medische documenten, heeft twee logische verklaringen:

  1. Door het gebruik van Latijnse termen kan medische informatie kort en krachtig worden weergeven. De Latijnse benamingen zijn namelijk korter dan de Nederlandse.
  2. Nog belangrijker: Latijnse termen zijn internationaal eenduidig, waardoor medici over de hele wereld elkaar kunnen begrijpen en er geen misverstanden ontstaan. In de medische wereld is dat natuurlijk van levensbelang.

Medische vertalingen: zeer gespecialiseerde discipline

Doordat er op medisch gebied geen misverstanden mogen ontstaan, staan nauwkeurigheid en begrijpelijkheid centraal. Deze twee principes zijn ook leidend in medische vertalingen.

Dit maakt dat het vertalen van medische teksten een zeer gespecialiseerde discipline is. Enkel met uitstekende kennis van medische terminologie kan een vertaler een medische tekst vertalen. Een vertaler moet zeer nauwkeurig vertalen en er is geen ruimte voor ‘vrije interpretaties’, wat bij een marketingtekst wel het geval is.

Bovendien is de doelgroep van cruciaal belang: vertaal je voor een medisch specialist, die over medische kennis beschikt, of een leek, die de betekenis van Latijnse medische termen niet begrijpt? Een patiëntenfolder moet bijvoorbeeld voor iedereen begrijpelijk zijn en dagelijks taalgebruik bevatten, terwijl een chirurg niet afschrikt van een handleiding met specialistische terminologie.

Kortom, een medische vertaling vraagt om aandacht en ervaring. Vertaalbureau Wilkens heeft al meer dan 30 jaar ervaring in medische vertalingen en helpt u graag verder.