Vertaalbureau Wilkens heeft tekstschrijvers die alle soorten tekst schrijven. Een kleine greep: copywriters voor commerciële en creatieve teksten, technical writers voor gebruikersdocumentatie zoals handleidingen en werkinstructies, en gespecialiseerde webschrijvers voor websiteteksten. Lees meer over onze schrijfdiensten:

Aanpak tekstschrijven

Tekstschrijven vereist een andere aanpak dan vertalen. De aard, de omvang en het doel van de tekst, de doelgroep, de stijl, het medium waarbinnen de tekst gebruikt zal worden, al deze aspecten spelen een rol bij de realisatie van de uiteindelijke tekst. Bij kleinere schrijfopdrachten zal onze projectmanager deze aspecten met u doorspreken om zo te komen tot een duidelijke briefing voor de tekstschrijver.

Contact

Bij grotere schrijfopdrachten is regelmatig contact tussen opdrachtgever en tekstschrijver(s) onontbeerlijk. Aan het begin van zo’n project bespreekt u met onze projectmanager en de schrijver uw eisen en wensen, de randvoorwaarden en de planning van de te schrijven tekst.

Uitvoering

De uitvoering van het tekstschrijven bestaat uit een aantal fasen. In de meeste gevallen zal de schrijver de nodige informatie moeten vergaren, al dan niet ondersteund door medewerkers van uw organisatie. Vervolgens wordt de tekststructuur opgezet en met u afgestemd. In de daadwerkelijke schrijffase zal de tekstschrijver regelmatig de tussentijdse resultaten met u bespreken. Op die manier zal de uiteindelijke tekst optimaal voldoen aan uw eisen en wensen.

Detachering

Het is mogelijk om een of meerdere schrijvers bij u te detacheren, zodat zij de werkzaamheden binnen uw organisatie kunnen uitvoeren. Dit vereenvoudigt het overleg, de informatie-uitwisseling en de terugkoppeling van de tussentijdse resultaten. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

Offerte aanvragen

Even kennismaken?

De voordelen van
vertaalbureau Wilkens

- Ervaren tekstschrijvers voor elke taal
- Met of zonder kennis van SEO
- Een vaste contactpersoon
- ISO 9001 en 17100 gecertificeerd

Vrijblijvende informatie over wat wij voor u kunnen betekenen?

Laten we kennismaken!