Beëdigde vertaling, legalisatie en apostille

De termen ‘beëdigde vertaling’, ‘legalisatie’ en ‘apostille’ komen vaak voorbij in de vertaalwereld. Bij sommige officiële juridische documenten, zoals contracten, diploma’s en arbeidsovereenkomsten, volstaat een juridische vertaling niet.

 

Vertaalbureau Wilkens staat voor uw klaar, of u nu een beëdigde vertaling of een beëdigde tolk nodig heeft. Daar blijft het niet bij: we verzorgen ook de legalisatie of apostille van uw officiële document voor u.

Beëdigd, gelegaliseerd of geapostilleerd?

U hoeft zich niet te verdiepen in de complexe wereld van de beëdigde vertalingen, legalisaties en apostilles: dat hebben wij al voor u gedaan. We kunnen ons voorstellen dat u zich toch afvraagt wat er met uw vertaling moet gebeuren en waarom. Dat lichten we graag toe.

Beëdigde vertaling

Een beëdigde vertaling is niet ‘beter’ dan een juridische vertaling. Het verschil is dat een beëdigde vertaling rechtsgeldig is en kan worden gebruikt als officieel document. Kort gezegd: wanneer u een officiële tekst wilt laten vertalen heeft u een beëdigde vertaling nodig.

 

U ontvangt de vertaling altijd op papier, voorzien van een stempel van de beëdigd vertaler, en gehecht aan het originele document. Daarnaast ontvangt u een verklaring dat de vertaling een getrouwe en nauwkeurige weergave is van uw oorspronkelijke tekst. Een beëdigde vertaling wordt vertaald door een beëdigde vertaler, die staat ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en moet voldoen aan specifieke eisen.

 

Gaat u uw vertaling gebruiken in het buitenland? Dan kan het zijn dat er nog verdere stappen nodig zijn.

Legalisatie

Legalisatie is het rechtsgeldig maken van een vertaald document. Wanneer een document in een ander land moet worden gebruikt, gelden er vaak aanvullende eisen. Deze eisen kunnen per land en per type document verschillen.

 

Voor legalisatie is altijd een bezoek aan meerdere officiële instanties nodig: de rechtbank, de ambassade van het betrokken land en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit ‘rondje Den Haag’ kan tijdrovend en ingewikkeld zijn, zeker als u niet bekend bent met de procedures.

Apostille

Een aantal landen heeft zich verbonden aan het Apostilleverdrag. Voor de legalisatie van vertaalde documenten is in deze landen een aparte (apostille)stempel van de arrondissementsrechtsbank nodig.

Van vertaling tot ‘rondje Den Haag’

Vertaalbureau Wilkens adviseert u graag en verzorgt het gehele proces voor u. Voor legalisatie is bijvoorbeeld altijd een bezoek aan meerdere officiële instanties nodig: de rechtbank, de ambassade van het betrokken land en het Ministerie van Buitenlandse Zaken nodig. Dit ‘rondje Den Haag’ kan tijdrovend en ingewikkeld zijn, zeker als u niet bekend bent met de procedures.

Wij doen de vertaling, legalisatie én eventuele apostille voor u. U ontvangt dus direct een vertaling die rechtsgeldig is, waar en wanneer u die nodig heeft.

Beëdigde tolken

Net als bij een beëdigde vertaling en een juridische vertaling is een er verschil tussen een beëdigde tolk en een juridische tolk.

Een beëdigde tolk kan ingezet worden voor bijvoorbeeld rechtbanken, notarissen, de politie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Een niet-beëdigde tolk mag dit niet: bij het strafecht en vreemdelingenrecht zijn alleen tolken toegestaan die staan ingeschreven bij het Rbtv.

Contact

Wilt u uw officiële document laten vertalen en legaliseren of heeft u een beëdigd tolk nodig? Of weet u nog niet zeker of legalisatie van uw tekst nodig is? Wij adviseren u graag.

Neem contact op met onze medewerkers of vraag een vrijblijvende offerte aan.

Deel dit bericht, kies je platform!