Legalisatie en apostille

Bij de vertaling van officiële documenten is het belangrijk dat de vertaling ook rechtsgeldig is. Denk bijvoorbeeld aan diploma’s, geboortecertificaten, verblijfsdocumenten en arbeidsovereenkomsten. Hoe zit het nu precies met de rechtsgeldigheid en legalisatie van vertalingen?

Wilkens adviseert u graag over deze ingewikkelde materie. En als u dat wilt, nemen wij het volledige proces van legalisatie van u over.

Het begint met een beëdigde vertaling

Eén ding is zeker: legalisatie begint altijd met een beëdigde vertaling. Dit is een vertaling die wordt gedaan door een vertaler die door de Nederlandse staat erkend is. U ontvangt een gewaarmerkte vertaling op papier, gehecht aan het originele document (of een gewaarmerkte kopie) en een verklaring van de vertaler dat de vertaling een getrouwe weergave is van het oorspronkelijke document. Ga voor meer informatie naar Beëdigde vertaling.

Wat is legalisatie?

Legalisatie is het rechtsgeldig maken van een vertaald document. Soms is een beëdigde vertaling afdoende voor legalisatie. Wanneer een document in een ander land moet worden gebruikt, gelden er echter vaak aanvullende eisen. Deze eisen kunnen verschillen per land en per type document.

Voor legalisatie is altijd een bezoek aan meerdere instanties nodig, zoals de rechtbank, de ambassade van het betrokken land en het Ministerie van Buitenlandse Zaken (het zogenoemde ‘rondje Den Haag’). Het proces van legalisatie kan dan ook omslachtig, tijdrovend en ingewikkeld zijn, zeker als u de procedures niet kent.

Wilkens legaliseert voor u

Gelukkig hoeft u zich niet te verdiepen in de complexe materie van legalisatie. Dat hebben wij al voor u gedaan. Heeft u een document dat vertaald en gelegaliseerd moet worden? Wij doen de vertaling en de legalisatie voor u, inclusief het ‘rondje Den Haag’. U ontvangt dus direct een rechtsgeldige vertaling, die gereed is voor het doel waarvoor u hem nodig hebt. In zeer korte tijd en zonder rompslomp.

Wat is een apostille?

Een aantal landen heeft het Apostilleverdrag ondertekend. Voor de legalisatie van vertaalde documenten uit deze landen is een apostillestempel (kortweg: apostille) van de arrondissementsrechtbank voldoende om het document in het buitenland rechtsgeldig te maken.

Meer weten?

Wilt een officiële tekst laten vertalen en legaliseren? Weet u niet zeker of legalisatie nodig is? Onze gespecialiseerde accountmanagers juridische vertalingen geven u graag advies.

Offerte aanvragen