Medical Devices

Medical devices worden, net als farmaceutische producten, meestal in meerdere landen tegelijk op de markt gebracht. Binnen de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte is de CE-markering verplicht. Producten met een CE-markering mogen in elk land van de EU en de EER op de markt worden gebracht – mits alle vereiste documentatie is vertaald naar de taal of talen van dat land. De eisen voor de documentatie verschillen per land.

 

De introductie van medical devices op de Europese markt vraagt dan ook om een strakke coördinatie van de vertaling van de bijbehorende documentatie. De projectmanagers van Wilkens Medical Translations hebben uitgebreide ervaring met meertalige vertaalprojecten (tot wel dertig talen tegelijkertijd). Zij verzorgen de aansturing van alle betrokken partijen en zorgen voor tijdige levering van uw documenten, in alle vereiste talen.

 

Wilkens Medical Translations is de vaste vertaalpartner voor veel producenten van medical devices. Wij vertalen onder meer:

 

•    Gebruiksaanwijzingen (Instructions For Use, IFU)
•    Onderhoudsvoorschriften en service manuals
•    Verpakkingen en labels
•    Software
•    Brochures en overige marketingteksten

 

Voor de vertaling van de meer technische teksten maken wij gebruik van ervaren medische vertalers met technische kennis of een achtergrond in technical writing. Wij vertalen onder meer documenten op het gebied van katheters, stents, orthopedische implantaten, pacemakers en borstimplantaten.

Marketingteksten

Uw medical devices zullen in het algemeen vergezeld gaan van marketingteksten, zoals brochures, websites en presentaties. Bij de vertaling van marketingteksten is het belangrijk dat de juiste stijl en toon worden gebruikt. Wij zetten daarom voor de vertaling van deze teksten gespecialiseerde medische marketingvertalers in, die de commerciële kracht van de oorspronkelijke teksten op de juiste manier omzetten naar de gewenste talen.

 

Vertaling door een medisch vertaalbureau heeft de nodige voordelen ten opzichte van vertaling door uw lokale distributeurs. U bent verzekerd van consistente, stijlvaste vertalingen, die uw boodschap feilloos overbrengen in de gewenste talen. Bij vertaling door meerdere partijen in meerdere landen is er daarentegen een reëel risico dat de essentie van uw boodschap verloren gaat in de vertaling.

 

Voor het allerbeste resultaat maakt u voor de vertaling van uw marketingteksten gebruik van onze service copyvertaling . Hierbij wordt de vertaalde marketingtekst geredigeerd door een professionele copywriter. Ga voor meer informatie naar Medical Marketing.

Op de volgende pagina’s vindt u meer informatie over onze vertalingen voor Medical Devices: