Clinical Research

Met snelle, adequate vertalingen zorgt Wilkens Medical Translations voor een soepel verloop van de processen rondom uw klinisch onderzoek.

 

Wilkens Medical Translations is de vaste vertaalpartner voor een groot aantal wereldwijd opererende Contract Research Organisations (CRO’s), die klinisch onderzoek uitvoeren voor internationale farmaceutische bedrijven. Daarnaast werken wij rechtstreeks voor de klinische onderzoeksafdelingen van farmaceutische bedrijven.

 

Wij vertalen de documentatie voor de volgende fasen van klinisch onderzoek:

 

Fase II:        Onderzoek werkzaamheid geneesmiddel bij klein aantal patiënten
Fase III:       Onderzoek werkzaamheid geneesmiddel bij groot aantal patiënten
Fase IV:       Onderzoek werkzaamheid geneesmiddel na registratie

 

Wilkens Medical Translations vertaalt onder andere de volgende typen documenten:

 

  • Patient Informed Consent Forms (ICF)
  • Clinical Study Protocols en Case Report Forms (CRF, eCRF)
  • Investigator’s Brochures
  • Patient Questionnaires
  • Patient Diaries
  • SAE-gerelateerde documenten, zoals CIOMS en laboratoriumverslagen
  • IRB-documenten, IEC-documenten en andere documenten die zijn gerelateerd aan Regulatory Authorities, zoals goedkeuringsbrieven en ledenlijsten.

 

De oplevering van deze documenten gaat in veel gevallen gepaard met bindende deadlines. Wanneer u met Wilkens Medical Translations werkt, weet u zeker dat u de vereiste vertalingen tijdig ontvangt. Bevat de volgende stap in uw proces ook een vertaalslag, zoals de vertaling van wijzigingen? Bespreek dit dan vooraf met uw contactpersoon. Wij zorgen ervoor dat u ook voor de volgende stap alle benodigde vertalingen tijdig in huis heeft.

Vertalingen voor clinical research

Klinisch onderzoek vindt plaats binnen een complex stelsel van wet- en regelgeving. Alle lidstaten van de Europese Unie zijn actief betrokken bij het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen en het daaropvolgende registratietraject. De documentatie wordt vaak in meerdere landen binnen en buiten Europa gepubliceerd. Voor de verschillende fasen van het onderzoek gelden strakke deadlines.

Door onze jarenlange ervaring levert Wilkens Medical Translations vertalingen van hoge kwaliteit waarvoor weinig tot geen wijzigingsrondes nodig zijn. Met deze vertalingen, professioneel projectmanagement en strakke levertijden dragen wij bij aan een zo soepel mogelijk verloop van de onderzoeks- en registratiefasen.  Wij werken uitsluitend met gespecialiseerde medische vertalers met een ruime ervaring op het gebied van klinisch onderzoek.

U ontvangt desgewenst bij onze vertalingen een vertaalcertificaat. Met dit ondertekende, van een datum voorziene certificaat heeft u de garantie dat de vertaling overeenkomt met de brontekst.

Op de volgende pagina’s vindt u meer informatie over onze vertalingen voor Clinical Research: